نمونه کارهای افزایش پست و ممبر.

افزایش ۴۰ ک بازدید به پست تبلیغاتی محصول امرسان

افزایش ۳ ک عضو به کانال با مردم بوشهر

افزایش ۱۰۰ ک به کانال ایران موزیک

افزایش ۱۰ ک به کانال گردشگری ایران

افزایش ۲ ک بازدید به پست تبلیغاتی مسابقه خندوانه

افزایش ۱۵ ک عضو به کانال استان خراسان

افزایش ۳۸ ک عضو به کانال خبری پیمنت لاین

افزایش بازدید تمام کانال پیمنت لاین

قرارداد همکاری یکساله با سایت و کانال عزیز سلام

قرارداد همکاری ۶ ماهه با سایت ارشا

افزایش ۳۰ ک عضو سایت نفسی شاپ

قرارداد همکاری ۱ ساله با مجموعه نفسی شاپ