آیا میدانید کانال هایی با ۵ هزار ممبر شروع به درآمد زایی میکنند ؟

آیا میدانید پر مخاطب ترین رسانه ایران تلگرام است ؟

آیا میخواهید کانالی با ممبرهای واقعی و فعال داشته باشید ؟

حتما بسیار تلاش کرده اید اما ممبر دریافت نکردید ؟

افزایش عضو به روش کاملا اختصاصی پلگرام 

این روش برای اولین بار توسط پلگرام ایجاد و قابل انجام هست افزایش عضو بر روی کانالهایی تا ۱۰۰۰۰۰ نفر انجام شده است.

تمام عضو ها صددرصد واقعی  هستند.

moshavere

افزایش ۱۰۰۰ نفر به کانال تلگرام ۹۰٫۰۰۰ هزار تومان

نمونه افزایش عضو و بازدید

 

  • قیمت: 90,000 تومان تعداد/مقدار :
  • 0 تومان