افزایش ممبر مجازی کانال تا ۲۰٫۰۰۰ عضو

این روش برای اولین بار توسط پلگرام ایجاد و قابل انجام هست افزایش عضو بر روی کانالهایی تا ۲۰٫۰۰۰ ممبر انجام شده است.

هیچ تضمینی جهت ماندگاری ممبر ها وجود ندارد .

moshavere

افزایش ۱۰۰۰ ممبر به کانال ۱۵۰۰۰ تومان

افزایش ممبر مجازی کانال

  • قیمت: 15,000 تومان تعداد/مقدار :
  • 0 تومان